Przepraszamy...

Adaptacja terenu

– przygotowanie terenu pod budowę,
– zebranie górnej warstwy ziemi,
– równanie ziemi, kamienia,
– niwelacja terenu,
– kształtowanie terenu według ustaleń,
– wyrywanie korzeni drzew, krzewów,
oraz wiele innych…

Zapytaj o cenę

Przepraszamy...

Wykopy

– wykopy pod fundamenty budynków,
– wykopy pod fundamenty garaży,
– wykopy pod fundamenty altan,
– wykopy pod zbiorniki wodne,
– wykopy pod szamba,
– wykopy pod instalacje deszczowe,
– wykopy pod kanalizację,
– wykopy pod przyłącza wodne,
– wykopy pod instalacje gazowe,
– wykopy pod instalacje energetyczne
oraz teleinformatyczne,
– wykopy okołobudynkowe, drenażowe,
oraz wiele innych…

Zapytaj o cenę

Przepraszamy...

Transport

Materiały sypkie takich jak:
– piaski,
– żwiry,
– kamienie,
– ziemia,
– gruz itp.
Materiały większe takie jak:
– drewno kominkowe,
– wyposażenie ogrodu,
– elementy ozdobne do ogrodu,
– odpady "zielone",
– oraz inne…

Zapytaj o cenę